Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Lubartowskim Drukuj
Tytuł projektu:

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Lubartowskim

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 19.12.2014 r.

Całkowita wartość projektu: 3 558 695,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków NFOŚiGW w formie dotacji 1 005 599,00 zł i pożyczki 1 408 377,00 zł  

Termin realizacji: 30.09.2015 r.

Opis projektu:

Projekt dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego System Zielonych Inwestycji (GIS), część 1) zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej.

W ramach projektu przeprowadzone zostaną prace termomodernizacyjne budynków użyteczności publicznej będące własnością Powiatu Lubartowskiego. A są to obiekty: Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubartowie przy ulicy Cichej 14, Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Lubartowie przy ulicy Szaniawskiego 62, Zespołu Szkół nr 2 w Lubartowie przy ul. Chopina 6 oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Firleju przy ulicy Choiny 6.

Największym zakresem prac objęte zostaną budynki SP ZOZ w Lubartowie. Roboty budowlane będą polegały głównie na ociepleniu ścian zewnętrznych, wymianie luksferów na klatach schodowych, wymianie okien wraz z montażem nawiewników, wymianie stolarki drzwiowej, ociepleniu dachu i stropodachu, montażu zaworów termostatycznych.