Podniesienie efektywności funkcjonowania pralni w Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie Lubelskim, poprzez wymianę przestarzałych technologicznie urządzeń oraz zainstalowanie kolektorów słonecznych do podgrzewania wody – Słoneczny Dom Drukuj

Tytuł projektu:

Podniesienie efektywności funkcjonowania pralni w Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie Lubelskim, poprzez wymianę przestarzałych technologicznie urządzeń oraz zainstalowanie kolektorów słonecznych do podgrzewania wody – Słoneczny Dom

Beneficjent:

Powiat Lubartowski - jednostka realizująca Dom Pomocy Społecznej w Ostrowie Lubelskim

Całkowita wartość projektu: 544 278,15 zł

Wartość dofinansowania: 462 636,42 zł

Termin realizacji projektu: 31.07.2015 r.

Opis projektu: 

Projekt realizowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa VIII: Infrastruktura społeczna, działania 8.4 Pomoc społeczna. Projekt zakłada montaż zestawu solarnego na dachu budynku Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie Lubelskim, służącego do podgrzewania ciepłej wody użytkowej na potrzeby placówki oraz pralni. Wymienione zostaną także przestarzałe technologicznie urządzenia pralnicze na wydajniejsze i bardziej energooszczędne.