KLAUZULA INFORMACYJNA dla klientów Starostwa Powiatowego w Lubartowie Drukuj
Piątek, 25 Maj 2018 12:42

KLAUZULA INFORMACYJNA dla klientów Starostwa Powiatowego w Lubartowie

 

1)Administratorem systemu monitoringu jest Starosta Lubartowski  z siedzibą w Lubartowie ul. Słowackiego 8

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

2a) monitoring stosowany jest celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym

3) podstawą przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony interes administratora.

4) zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres 7 dni

5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

6) osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania.

7) osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

 


KLAUZULA INFORMACYJNA dla klientów Starostwa Powiatowego w Lubartowie

Zgodnie z art. 13 ogólnegorozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Lubartowski  z siedzibą wLubartowie ul. Słowackiego 8

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art.6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27kwietnia 2016 r. oraz na podstawie art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz wymaganym ustawodawstwem - ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym.

4) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem - ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym jest obligatoryjne.

5) odbiorcami Pani/Panadanych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

6) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.