Poradnik intersanta
Biuletyn Informacji Publicznej
Kultura
Organizacje pozarządowe
Złoty Lampart
Zamówienia publiczne
Gminy powiatu
Ogłoszenia
Ogłoszenia
Wybory Samorządowe

Związek Powiatów Polskich

Dziennik Ustaw

Monitor Polski 

DDA- KIM SĄ? - konferencja w RCEZ PDF Drukuj
Wpisany przez Krzysztof Onyszko   
Poniedziałek, 28 Listopad 2011 08:34

W ramach szerzenia świadomości na temat problemów związanych z syndromem DDA Stowarzyszenie ALWERNIA – Franciszkańskie Dzieło Promocji Młodzieży i Rodziny oraz Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie przygotowali konferencję profilaktyczną "DDA- KIM SĄ?", która odbędzie się 29.11.2011 r. Wsparcia finansowego do realizacji tego zadania udzieliło Starostwo Powiatowe w Lubartowie.

Istota problemu 

Każdy, kto wzrastał w rodzinie, gdzie ktokolwiek nadużywał alkoholu doświadczył cierpienia...Atmosfera zagrożenia i silny stres skutecznie zagłuszały radość i beztroskę, do których ma prawo każde dziecko. Ale i bez tego, trzeba było dorosnąć....
Dorosłe Dzieci Alkoholików w odpowiedzi na niepewność i brak poczucia bezpieczeństwa trwają w przekonaniu, że są niepotrzebne, nieważne, że nie zasługują na miłość, że nie mają prawa realizować swoich potrzeb, że nie mogą nikomu zaufać. Bolesne doświadczenia bycia dzieckiem pijącego rodzica determinują uczucia, myśli i zachowania nawet w jego dorosłym życiu, powodując specyficzne problemy. Zamiast nastawienia na rozwój i czerpanie satysfakcji z życia, DDA nastawione są na obronę: przed przykrościami, przed zagrożeniem, przed samym sobą.
Pierwszym krokiem do wyzwolenia się spod wpływu rodzinnego nałogu jest otwarcie się na pomoc, czy to w postaci skorzystania z informacji o wpływie choroby alkoholowej na członków rodziny lub specyficznych rolach, które ułatwiały przetrwanie bezbronnemu dziecku w sytuacjach ponad jego siły. Inną możliwość stanowi uczestnictwo w terapii lub w grupach samopomocowych.
 
Pomoc

W ramach szerzenia świadomości na temat problemów związanych z syndromem DDA Stowarzyszenie ALWERNIA – Franciszkańskie Dzieło Promocji Młodzieży i Rodziny oraz Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie przygotowali konferencję profilaktyczną "DDA- KIM SĄ?", która odbędzie się 29.11.2011 r.
Spotkanie poprowadzą specjaliści w dziedzinie pomocy osobom borykającym się z problemem alkoholowym, który dotknął ich rodzinę. 
Konferencja profilaktyczna obejmuje część wykładową, przeznaczoną dla uczniów RCEZ, z prezentacją i omówieniem filmów dotyczących tematyki DDA oraz część warsztatową dla rodziców. Oprócz tego, przewidziane są konsultacje indywidualne, podczas których będzie można uzyskać informacje na temat miejsc, gdzie oferowana jest specjalistyczna pomoc psychologiczna, jak również porozmawiać o doświadczanych trudnościach. 
Wsparcia finansowego do realizacji tego zadania udzieliło Starostwo Powiatowe w Lubartowie.
 

 

Dane kontaktowe

 
Adres:  ul. Słowackiego 8, 21-100 Lubartów
Telefon: 81 855 28 65
Fax: 81 854 33 24
E-mai: starostwo@powiatlubartowski.pl
Godziny pracy:
Poniedziałek: 7:30 - 15:30Wtorek:7:30 - 15:30
Środa:7:30 - 15:30Czwartek:7:30 - 15:30
Piątek:7:30 - 15:30  

Numer rachunku bankowego do dokonywania wpłat na rzecz Starostwa Powiatowego w Lubartowie:

22 8707 0006 0021 2063 2000 0003 Bank Spółdzielczy w Lubartowie