Poradnik intersanta
Biuletyn Informacji Publicznej
Kultura
Organizacje pozarządowe
Złoty Lampart
Zamówienia publiczne
Gminy powiatu
Ogłoszenia
Ogłoszenia
Wybory Samorządowe

Związek Powiatów Polskich

Dziennik Ustaw

Monitor Polski 

Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia w 2012 r. PDF Drukuj
Wpisany przez Krzysztof Onyszko   
Wtorek, 03 Styczeń 2012 14:06

Zarząd Powiatu w Lubartowie uchwałą Nr 184/12 w dniu 03.01.2012 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu promocji i ochrony zdrowia.

Do udziału w otwartym Konkursie ofert z zakresu promocji i ochrony zdrowia uprawnione są organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Otwarty konkurs ofert jest realizowany na podstawie cytowanej ustawy oraz Rocznego programu współpracy Powiatu Lubartowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Wzór oferty znajduje się w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. 2011 r. Nr 6, poz. 25). 

Załączniki do pobrania:
1.
Treść ogłoszenia.
2.Wzór oferty na realizację zadania publicznego.
3.Wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego.

 

Dane kontaktowe

 
Adres:  ul. Słowackiego 8, 21-100 Lubartów
Telefon: 81 855 28 65
Fax: 81 854 33 24
E-mai: starostwo@powiatlubartowski.pl
Godziny pracy:
Poniedziałek: 7:30 - 15:30Wtorek:7:30 - 15:30
Środa:7:30 - 15:30Czwartek:7:30 - 15:30
Piątek:7:30 - 15:30  

Numer rachunku bankowego do dokonywania wpłat na rzecz Starostwa Powiatowego w Lubartowie:

22 8707 0006 0021 2063 2000 0003 Bank Spółdzielczy w Lubartowie