Poradnik intersanta
Biuletyn Informacji Publicznej
Kultura
Organizacje pozarządowe
Złoty Lampart
Zamówienia publiczne
Gminy powiatu
Ogłoszenia
Ogłoszenia
Wybory Samorządowe

Związek Powiatów Polskich

Dziennik Ustaw

Monitor Polski 

Ogłoszono otwarty konkurs ofert z zakresu kultury fizycznej i sportu PDF Drukuj
Wpisany przez Krzysztof Onyszko   
Wtorek, 03 Styczeń 2012 14:02

W dniu 03.01.2012 roku  Zarząd Powiatu w Lubartowie Uchwałą Nr 181/12 ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu w ramach dotacji z budżetu Powiatu.

Otwarty konkurs ofert realizowany jest na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536 z późn. zm.) oraz Rocznego programu współpracy Powiatu Lubartowskiego z organizacjami  pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
Do udziału w otwartym Konkursie ofert z zakresu kultury fizycznej i sportu, uprawnione są organizację pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje) oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w przedmiotowej ustawie w art. 3 ust. 3. których działalność statutowa jest zgodna z zakresem zlecanego zadania.
Wzór obowiązującego formularza oferty znajduje się w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia  2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U.2011 Nr 6 poz. 25).


Załączniki do pobrania:
1.Treść Ogłoszenia  
2.Wzór oferty na realizację zadania publicznego
3.Wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego

Kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu
/-/
mgr Krzysztof Krupa

 

Dane kontaktowe

 
Adres:  ul. Słowackiego 8, 21-100 Lubartów
Telefon: 81 855 28 65
Fax: 81 854 33 24
E-mai: starostwo@powiatlubartowski.pl
Godziny pracy:
Poniedziałek: 7:30 - 15:30Wtorek:7:30 - 15:30
Środa:7:30 - 15:30Czwartek:7:30 - 15:30
Piątek:7:30 - 15:30  

Numer rachunku bankowego do dokonywania wpłat na rzecz Starostwa Powiatowego w Lubartowie:

22 8707 0006 0021 2063 2000 0003 Bank Spółdzielczy w Lubartowie