Poradnik intersanta
Biuletyn Informacji Publicznej
Kultura
Organizacje pozarządowe
Złoty Lampart
Zamówienia publiczne
Gminy powiatu
Ogłoszenia
Ogłoszenia
Wybory Samorządowe

Związek Powiatów Polskich

Dziennik Ustaw

Monitor Polski 

My books
PrintEmail
Folder Powiatu Lubartowskiego
Echo Sierpień 2009
Echo powiatu Lubartowskiego

Echo Powiatu Lubartowskiego

Informator wydawany przez Starostwo Powiatowe w Lubartowie od 2001 roku. Gazeta ukazuje się w cyklu miesięcznym, ma 16 stron, w tym 4 kolorowe. Na łamach Echa Powiatu Lubartowskiego publikowane są artykuły dotyczące działań i planów Zarządu Powiatu w Lubartowie, a także relacje z wydarzeń kulturalnych, imprez sportowych oraz artykuły historyczne. Echo Powiatu Lubartowskiego jest gazetą bezpłatną, którą mogą Państwo dostać w Urzędach Gmin, sklepach, bibliotekach i ośrodkach kultury.

W gazecie nie zamieszczamy reklam komercyjnych.

 

Nakład: 3000 egzemplarzy

Adres Redakcji: ul. Słowackiego 8, 21 – 100 Lubartów, tel. (810) 854 33 21

echo@powiatlubartowski.pl

Redagują: Olga Talkun (p.o. redaktora naczelnego)

Kolegium Redakcyjne: Fryderyk Puła, Kazimierz Sysiak, Gabriela Wyszyńska, Radosław Guz,

Wydawca: Starostwo Powiatowe w Lubartowie

Druk: Zakład Poligraficzny Image Piotr Kołodziej, Pieszyce

ISSN 1642-154X

Dane kontaktowe

 
Adres:  ul. Słowackiego 8, 21-100 Lubartów
Telefon: 81 855 28 65
Fax: 81 854 33 24
E-mai: starostwo@powiatlubartowski.pl
Godziny pracy:
Poniedziałek: 7:30 - 15:30Wtorek:7:30 - 15:30
Środa:7:30 - 15:30Czwartek:7:30 - 15:30
Piątek:7:30 - 15:30  

Numer rachunku bankowego do dokonywania wpłat na rzecz Starostwa Powiatowego w Lubartowie:

22 8707 0006 0021 2063 2000 0003 Bank Spółdzielczy w Lubartowie