INFORMACJA WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 19 maja 2020 r. Drukuj
Wpisany przez Artur Pytka   
Środa, 20 Maj 2020 07:00

Na podstawie art. 46 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniuzakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.) informuję,że z dniem 16 maja 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazóww związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 878) wskazujące ograniczenia,obowiązki i nakazy w związku ze stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusemSARS-CoV-2.

W związku z wejściem w życie ww. rozporządzenia traci moc: rozporządzenie RadyMinistrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazówi zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 792) oraz rozporządzenieRady Ministrów z dnia 7 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowieniaokreślonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii(Dz. U. poz. 820).

Zmieniony: Środa, 20 Maj 2020 07:03