Poradnik intersanta
Biuletyn Informacji Publicznej
Kultura
Organizacje pozarządowe
Złoty Lampart
Zamówienia publiczne
Gminy powiatu
Ogłoszenia
Ogłoszenia
Wybory Samorządowe

Związek Powiatów Polskich

Dziennik Ustaw

Monitor Polski 


Lampart 2015

Lampart 2016

Lampart 2017

Lampart 2018

Lampart 2019

Lampart 2014

Lampart 2013

Lampart 2012

Lampart 2011

Lampart 2010

Lampart 2009

Lampart 2008

Oni walczą o Złotego Lamparta… prezentujemy sylwetki kandydatów PDF Drukuj
Piątek, 18 Listopad 2016 09:00
10 podmiotów zgłoszonych zostało do tegorocznej, dziewiątej już edycji konkursu o Nagrodę Złotego Lamparta Starosty Lubartowskiego. W oczekiwaniu na finałowe rozstrzygnięcie przybliżamy sylwetki kandydatów (prezentacja w układzie alfabetycznym według nazwy firmy).

 

 

 

 

 

 

 

 

1. DEKAL – przedsiębiorstwo powiązane sp. j i sp. z o. o. – kandydat zgłoszony przez Grzegorza Poznańskiego, Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Lubartowie

Spółka została założona w 1991 roku i swoją działalność rozpoczęła od budowy a następnie eksploatacji stacji paliw w miejscowości Jabłoń (powiat parczewski). Następny etap rozwoju firmy to autoryzowana dystrybucja produktów smarnych rafinerii południowych (Jasło, Trzebinia i Jedlicze), zakup bazy magazynowej w Lubartowie i rozpoczęcie handlu hurtowego paliwami i olejem opałowym.
Aktualnie firma DeKaL posiada dwie własne stacje paliw w Jabłoniu, we Włodawie oraz eksploatuje w ramach dzierżawy trzecią stację w Parczewie. Wszystkie wymienione obiekty są włączone do sieci LOTOS. Własne magazyny w Lubartowie służą do obsługi hurtowej i detalicznej odbiorców produktów petrochemicznych i motoryzacyjnych. DeKaL jest autoryzowanym dystrybutorem oleju opałowego EKOTERM PLUS produkowanego przez PKN ORLEN, dystrybutorem paliw oraz autoryzowanym dystrybutorem produktów ORLEN OIL. Oferowany przez firmę asortyment to około 3000 produktów.
Firma aktywnie bierze udział w życiu społecznym i sportowym powiatu lubartowskiego.

2. F.H.U. „NAWIGATOR” BOŻENA RESZKA – firma zgłoszona przez Roberta Piętkę, Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Lubartów

Firma powstała w 1992 r. – jest to firma rodzinna. Firma F.H.U. Nawigator Bożena Reszka zajmuje się transportem krajowym oraz zagranicznym. Na terenie firmy rozwinął się także warsztat naprawy pojazdów osobowych i ciężarowych oraz wulkanizacja. Firma Nawigator prowadzi sprzedaż materiałów budowlanych.

3. FUNDACJA LABORATORIUM TURYSTYKI – zgłoszona przez Stowarzyszenie Sąsiedzi

Fundacja przyczyniła się do promocji powiatu poprzez otwarcie punktu informacji turystycznej, mieszczącego się przy Sanktuarium św. Anny w Lubartowie. Pracownicy Fundacji stworzyli nowy program zwiedzania Muzeum Parafialnego wraz z ofertą dodatkową w postaci lekcji muzealnych oraz warsztatów. W maju br. przy wsparciu Starostwa Powiatowego w Lubartowie oraz Federacji Zmotoryzowanych, Fundacja zorganizowała po raz pierwszy w Lubartowie „Noc Muzeów” włączając się w ogólnopolską akcję. Fundacja obecnie prowadzi projekty, w ramach których tworzone są ścieżki tematyczne: „Lubartów w Słowach Zamknięty” oraz „Lubartów Żydowski” oraz prace zachowawcze i porządkowe w Kaplicy Grobowej Zamoyskich na Cmentarzu Parafialnym w Kamionce.
W tym roku Fundacja koordynuje projekty aktywizujące społeczności lokalne z terenu naszego Powiatu do wspólnych działań, obejmujące działaniami dwie świetlice wiejskie w Kierzkówce i Samoklęskach. Organizowane są tam wydarzenia, warsztaty i szkolenia dla mieszkańców.
Ponadto Fundacja zajmuje się animacją na różnego rodzaju wydarzeniach, głównie na terenie Powiatu Lubartowskiego, m.in. Święto Roweru, Kulinarne Manewry w Kozłówce, Dzień Dziecka z Kauflandem w Lubartowie, Dzień Pieczonego Ziemniaka w Kierzkówce, Święto Ryb w Samoklęskach i wiele innych.
Fundacja należy także do sieci ogólnopolskich działań na rzecz rozwoju turystyki: Spotkania Organizacji Działających na Obszarach Wiejskich – Maróz, Szlak Greenways Środkowo-Wschodniej Lubelszczyzny, Ogólnopolska Sieć Wiosek Tematycznych, Forum Animatorów Lubelszczyzny.

4. JERZY KOSTRZEWA USŁUGI TRANSPORTOWE PRZEWÓZ OSÓB – zgłoszony przez Tomasz Piecaka, Wójta Gminy Ostrówek

Firma pana Jerzego Kostrzewy USŁUGI TRANSPORTOWE PRZEWÓZ OSÓB została założona w 1997 roku. Świadczy usługi przewozowe pasażerów w ramach regularnych linii komunikacyjnych oraz obsługuje wycieczki. W 2005 roku właściciel rozszerzył swoją działalność uruchamiając stacje paliw oraz rozlewnie gazu propan-butan. Klientami są zarówno osoby indywidualne jak i duże przedsiębiorstwa. Firma rozbudowuje flotę o nowe pojazdy, zatrudnia wykwalifikowaną kadrę pracowników, uruchamia nowe linie komunikacyjne (trasa Lublin-Białystok). Obecnie zatrudnia 40 pracowników. Świadczy nieodpłatną pomoc na rzecz gminy włączając się w organizację różnych imprez gminnych. Tworzy nowe miejsca pracy, jest aktywnym i stale rozwijającym się przedsiębiorcą.

5. LCM sp. z o.o. – firma zgłoszona przez Telewizję Niezależną sp. z o.o.

Firma LCM sp. z o.o. powstała w 2013 r. z przekształcenia firmy LCM LOGISTIC CONSTRUCTIONS MONTAGE działającej w branży od wielu lat.
Firma LCM sp. z o.o. świadczy kompleksowe usługi montażu i serwisu wyposażenia magazynowego. Zakres usług obejmuje:
- montaż i demontaż regałów w różnych systemach magazynowania
- kompleksową przebudowę i przenoszenie magazynów
- przeglądy techniczne regałów magazynowych
- naprawy regałów magazynowych
- montaż wewnętrznych systemów transportu.
LCM sp. z o.o. to prężnie rozwijająca się firma, działająca na terenie powiatu lubartowskiego, całej Polski i Europy. Firma zatrudnia obecnie niemal 80 osób, a wielkość zatrudnienia stale wzrasta. Pracownicy to w większości mieszkańcy Lubartowa lub bliskich okolic. Firma zatrudnia monterów, kierowników ekip monterskich oraz pracowników biurowych różnych specjalizacji. Każda z zatrudnionych osób ma możliwość rozwoju, szkoleń i poszerzenia wiedzy.
Oprócz działalności biznesowej, LCM sp. z o.o. angażuje się również w działalność kulturalną, współpracując z Towarzystwem Odrodzenia Kultury Polskiej im. Juliusza Słowackiego w Krzemieńcu na Ukrainie. Obecnie spółka jest w trakcie realizacji zbiórki podręczników i pomocy naukowych dla Szkoły Polskiej, pozostającej pod opieką Towarzystwa. LCM sp. z o.o. wspierał akcję organizowaną przez polskiego Konsula w Łucku ”Bezpieczna jazda na rowerze”. Firma wspomagała również Turniej Piłki Nożnej organizowany przez Szkołę Podstawową w Nowodworze.
W br. firma została nominowana do Luksusowej Marki 2016.

6. Park Dźwiękowy we wsi Dąbrówka – zgłoszony przez Magdalenę i Roberta Niedziałków

Firma Magdalena Niedziałek Dąbrówka działająca od 2013 roku zgłosiła do konkursu swoją koncepcję pn. Park Dźwiękowy we wsi Dąbrówka, tworzony przez Magdalenę i Roberta Niedziałków. Koncepcja ta jest częścią projektu tworzonego przez tą firmę pod nazwą „Wieś Dąbrówka”.
Według autorów projektu „Park Dźwięku to świat odgłosów, muzyki, ale także ciszy. Przewodnikiem po tym niezwykłym świecie będzie Pan Dudek oraz jego przyjaciele. Wędrując przez różne miejsca, będą otwierać przed uczestnikami kolejne rozdziały tej niezwykłej przyrody. Dzieci przyjrzą się jak wygląda ich codzienne życie i jakie dźwięki je otaczają. Otrzymają także specjalną kartę pracy, na której będą mogły zaznaczyć przebytą już ścieżkę oraz zdobyte sprawności, tak aby na koniec móc przejść uroczyste pasowanie i ukończyć w pełni wizytę w Parku.”

7. PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ W LUBARTOWIE sp. z o.o. – zgłoszone przez Andrzeja Kardasza – Radnego Rady Powiatu w Lubartowie

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Lubartowie, swoją działalność rozpoczęło budową ciepłowni miejskiej w 1975 r. Zakład Energetyki Cieplnej, który w 1998 r. został przekształcony w spółkę prawa handlowego tj. prowadzi swoją działalność na podstawie 2 koncesji wydanych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w Lublinie w zakresie:
- wytwarzania energii cieplnej,
- przesyłania i dystrybucji ciepła.
Obecnie Ciepłownia miejska posiada 6 kotłów WR-5 o łącznej mocy znamionowej – 35MW. Zapotrzebowanie mocy cieplnej aktualnie wynosi 23MW. Ciepło dostarczane jest na potrzeby centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wentylacji dla budownictwa mieszkaniowego, obiektów użyteczności publicznej, usługowych i przemysłowych. PEC w Lubartowie Sp. z o.o. zaopatruje w energię cieplną 485 odbiorców.
Od 2008 r. do chwili obecnej spółka przeprowadziła modernizacje w zakresie ochrony środowiska takie jak:
- modernizację 6 kotłów zmieniając instalację odpylania,
- modernizację odprowadzenia uzyskanych pyłów w systemie zamkniętym,
- zmodernizowanie 16 węzłów grupowych ,
- dostosowano odczyty urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych do zdalnego odczytu zużycia ciepła,
- zmodernizowano i zautomatyzowano nastawnię w ciepłowni miejskiej.
Spółka znana jest ponadto z działalności charytatywnej. Sponsoruje wiele wydarzeń kulturalnych i sportowych odbywających się na terenie miasta i powiatu.

8. SKLEP WIELOBRANŻOWY „SUPER MARKET” JANUSZ NAKONIECZNY – zgłoszony przez Antoniego Bielskiego, Radnego Rady Powiatu w Lubartowie

Przedsiębiorca Janusz Nakonieczny działalność gospodarczą rozpoczął w 1990 r. małym, 20-metrowym sklepem spożywczym w Michowie. Po 5 latach działalność została poszerzona poprzez wykupienie działki w Michowie i budowę pawilonu handlowego. Parter pawilonu zajął sklep spożywczy o powierzchni 120 metrów, zaś piętro bar, który działał przez 3 lata. W 2005 r. przedsiębiorca otworzył kolejny sklep spożywczy w powierzchni 220 metrów w wynajmowanym lokalu w Końskowoli, który w 2007 r. został wykupiony na własność. W kolejnych latach zostały otworzone sklepy w Kurowie oraz Przytocznie.
W roku 2011 przedsiębiorca odkupił od Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Michowie budynki o powierzchni 350 m2. W tym samym roku budynki zostały wyremontowane i w jednej z części został otwarty sklep spożywczy. Druga część została przystosowana na masarnię, której otwarcie jest w planach na rok 2017.
W chwili obecnej przedsiębiorca posiada 4 sklepy spożywcze, w których zatrudnionych jest 40 osób. Wszystkie sklepy są samoobsługowe, objęte monitoringiem wewnętrznym i zewnętrznym, wyposażone w komputery połączone z kasami, wagami, czytnikami, przystosowane do obsługi osób niepełnosprawnych, spełniają wymogi systemu HACCP.
Przedsiębiorca w trakcie prowadzonej działalności wielokrotnie finansowo wspierał różnego rodzaju imprezy lokalne organizowane przez szkoły, przedszkola, kluby sportowe w miejscowościach, na terenie których znajdują się sklepy. Ponadto firma dwukrotnie brała udział w obsłudze masowej imprezy plenerowej. Przedsiębiorca zrzeszony jest w sieciach franczyzowych: Delikatesy Centrum, Euro Sklep, Grupa Chorten.
Firma otrzymała nagrodę: Złoty Kokos Biznesu w uznaniu za konsekwentny i imponujący rozwój Firmy.

9. STELLA PACK sp. z o.o., sp. k.

Stella Pack to jeden z największych producentów worków na śmieci oraz nie chemicznych środków czystości w Europie. Mająca siedzibę w Lubartowie Stella Pack jest jednym z głównych motorów napędowych lubelskiej gospodarki i zatrudnia obecnie ponad 750 osób. Firma stopniowo i konsekwentnie realizuje swoją strategię rozwoju. Początkowo produkcja opierała się o jeden zakład w Lubartowie, a w chwili obecnej jest ich aż siedem, w tym 6 rozmieszczonych na terenie województwa lubelskiego, w Lubartowie i okolicach: dwa w Lubartowie, dwa w Poniatowej, w Chlewiskach, w Skrobowie, i jeden na Ukrainie. Ostatnia inwestycja, która pochłonęła ponad 10 mln PLN to nowoczesny zakład convertingu (Lubartów, ul. Wierzbowa). To pierwszy tego typu zakład produkcyjny w woj. lubelskim i jednocześnie jeden z najnowocześniejszych w kraju. Do 2018 r. Stella Pack planuje przeznaczyć na inwestycje ponad 30 mln PLN. Plany rozwojowe na najbliższe lata są ambitne i, co najważniejsze, osiągalne.
Marki własne firmy Stella Pack, czyli: Stella, Anna Zaradna, Lula, Service Pack można spotkać w sklepach na terenie całego kraju, a także za granicą, gdyż eksport obejmuje w tym momencie aż 28 krajów.
Stella Pack angażuje się także w życie lokalnego społeczeństwa, wspiera wiele inicjatyw lokalnych, szczególnie jeśli ich celem jest integracja i niesienie pomocy najuboższym oraz najmłodszym.
Wraz z rozwojem działalności Stella Pack postanowiła zaangażować się jeszcze bardziej w pomoc dla najbardziej potrzebujących z naszego regionu, efektem jest Fundacja Stella im. Agaty Orłowskiej, która z sukcesami wspiera i rehabilituje dzieci z najcięższymi chorobami. Stella Pack nawiązała także współpracę z Fundacją Ronalda McDonalda, dzięki czemu w specjalnym ambulansie stacjonującym na terenie firmy Stella już dwukrotnie rodzice z powiatu lubartowskiego mogli zupełnie bezpłatnie przebadać dzieci w wieku 6 miesięcy do 9 lat na obecność komórek nowotworowych.

10. USŁUGI TRANSPORTOWE I HANDEL – JAN SIENKIEWICZ – firma zgłoszona przez Janusza Jankowskiego, Wójta Gminy Michów

Usługi Transportowe i Handel – Jan Sienkiewicz to nieduża firma rodzinna z siedzibą w Michowie, świadcząca usługi w transporcie krajowym oraz usługi koparkami.
Flota firmy składa się z 8 ciągników siodłowych Magnum o pojemności od 440 do 480 KM, ciągniki Man i Iveci Eurotech, 6 cystern o pojemności 30 tys. litrów, 2 Mercedesy UNIMOG do robót pielęgnacyjnych przy drogach, 4 koparki CAT, 2 koparko-ładowarki, 2 ładowarki i spycharka. Firma posiada także 2 Many z HDSem. Do floty niedawno dołączyła naczepa niskopodwoziowa firmy ISTRAL i naczepa chłodnia CRONE.
Część taboru pracuje w drogownictwie dla Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Lubartów S.A., Mota Engil oraz dla Komunalnego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych sp. z o.o. w Lublinie. Cysterny obsługują Zakłady Azotowe Puławy, miejscową mleczarnię „Michowianka” oraz inne mleczarnie na terenie całego kraju.
Firma współpracuje z firmami, które posiadają zapotrzebowanie na usługi transportowe i usługi koparkami. Świadczy także usługi indywidualne.
W firmie znalazło zatrudnienie wielu mieszkańców Michowa i okolic. 23-letnie doświadczenie firmy na rynku wraz ze stale unowocześnianym taborem i doświadczonymi kierowcami gwarantuje transport na poziomie godnym zaufania.

Laureata tegorocznej edycji poznamy już w najbliższą środę, 23 listopada, podczas Gali Finałowej.

 

 

 

 

 

Dane kontaktowe

 
Adres:  ul. Słowackiego 8, 21-100 Lubartów
Telefon: 81 855 28 65
Fax: 81 854 33 24
E-mai: starostwo@powiatlubartowski.pl
Godziny pracy:
Poniedziałek: 7:30 - 15:30Wtorek:7:30 - 15:30
Środa:7:30 - 15:30Czwartek:7:30 - 15:30
Piątek:7:30 - 15:30  

Numer rachunku bankowego do dokonywania wpłat na rzecz Starostwa Powiatowego w Lubartowie:

22 8707 0006 0021 2063 2000 0003 Bank Spółdzielczy w Lubartowie