Poradnik intersanta
Biuletyn Informacji Publicznej
Kultura
Organizacje pozarządowe
Złoty Lampart
Zamówienia publiczne
Gminy powiatu
Ogłoszenia
Ogłoszenia
Wybory Samorządowe

Związek Powiatów Polskich

Dziennik Ustaw

Monitor Polski 

Ogłoszenia
Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym PDF Drukuj
Wpisany przez Artur Pytka   
Wtorek, 29 Wrzesień 2009 11:39

Wszelkie wątpliwości organizacyjne oraz pytania dotyczące Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym należy kierować do Pana Tadeusza Drozda – kierownika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Lubartowie,  tel. 081 854 33 21, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Zmieniony: Poniedziałek, 26 Październik 2009 07:55
 
Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka PDF Drukuj
Wpisany przez Artur Pytka   
Wtorek, 18 Sierpień 2009 13:13

          Na prośbę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, podajemy do publikacji wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 3 maja 2007 r. w sprawie Bączkowski i inni przeciwko Polsce. Wyrok ten, dotyczący prawa do pokojowego zgromadzenia, zapadł w wyniku rozpatrzenia skargi wniesionej przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej do Trybunału na podstawie art. 34 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.

 

Pliki do pobrania: (kliknij aby pobrać)

Wyrok Trybunału.pdf

 
OBWIESZCZENIE STAROSTY LUBARTOWSKIEGO PDF Drukuj
Wtorek, 14 Lipiec 2009 13:35

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę.

           Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt. 2 i 7, art. 35 ustawy z dnia 3 października 2008 roku, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.Nr 199, poz. 1227 z 2008 roku) oraz art. 61 § 1 i 4 oraz art. 49 w związku z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,

ZAWIADAMIAM

           o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek GASPOL S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Jana Pawła II 80 z dnia 03 lipca 2009 roku, w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę drugiego stanowiska przeładunku autocystern w rozlewni gazu płynnego w Lubartowie, na działce gruntu nr ewid. 90/5 położonej w Lubartowie ul. Gazowa 1, obręb 8-Za Fabryką.

          Zgodnie z art. 33 ustawy o dostępie do informacji, strony mogą składać wnioski i uwagi w terminie 21 dni od ukazania się obwieszczenia, dot. dowodów i materiałów w przedmiotowej sprawie, w Starostwie Powiatowym w Lubartowie w pokoju nr 59, w godz. 730-1300.

 
Zawiadomienie PDF Drukuj
Środa, 01 Lipiec 2009 13:55

Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt. 2 i 7, art. 35 ustawy z dnia 3 października 2008 roku, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.Nr 199, poz. 1227 z 2008 roku), art. 10 i 61 § 1 i 4 Kodeksu postępowania administracyjnego /tekst jednolity w Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 roku z późn. zm./; art.5 ust.1 pkt.9 i art. 28 ust. 2, ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku - „Prawo budowlane” /tekst jednolity w Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm./ zawiadamia się, że na wniosek Gminy Serniki, 21-107 Serniki, z dnia 02 czerwca 2009 roku (uzupełniony w dniu 01 lipca 2009 roku) wszczęto postępowanie administracyjne dot. zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na rozbudowę, przebudowę i remont oczyszczalni ścieków, z wewnętrznymi instalacjami; zlokalizowanej na działkach gruntu nr 1381/1, 1386/1, 1573/2, położonych w m. Wola Sernicka, gm. Serniki.


Ze zgromadzonymi aktami sprawy można zapoznać się w tut. Starostwie Powiatowym w Lubartowie w pokoju Nr 58 (w godzinach 730-1300) w terminie 21 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Nie zajęcie stanowiska w ciągu w/w terminu potraktowane będzie jako brak zastrzeżeń do zastosowanych rozwiązań.

Uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa w art. 33 ust. 1 pkt. 7 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, pozostawia się bez rozpatrzenia.

 
OBWIESZCZENIE STAROSTY LUBARTOWSKIEGO PDF Drukuj
Nr AB 7351/221/09
OBWIESZCZENIE STAROSTY LUBARTOWSKIEGO

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa o ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 roku Nr 199 poz. 1227), art. 61 § 1 i 4 oraz art. 49 w związku z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, art.5 ust.1 pkt.9, art. 5a ust. 1, ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku - „Prawo budowlane” /tekst jednolity w Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm./,
Więcej…
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 Następna > Ostatnie >>

Strona 8 z 8

Dane kontaktowe

 
Adres:  ul. Słowackiego 8, 21-100 Lubartów
Telefon: 81 855 28 65
Fax: 81 854 33 24
E-mai: starostwo@powiatlubartowski.pl
Godziny pracy:
Poniedziałek: 7:30 - 15:30Wtorek:7:30 - 15:30
Środa:7:30 - 15:30Czwartek:7:30 - 15:30
Piątek:7:30 - 15:30  

Numer rachunku bankowego do dokonywania wpłat na rzecz Starostwa Powiatowego w Lubartowie:

22 8707 0006 0021 2063 2000 0003 Bank Spółdzielczy w Lubartowie