Poradnik intersanta
Biuletyn Informacji Publicznej
Kultura
Organizacje pozarządowe
Złoty Lampart
Zamówienia publiczne
Gminy powiatu
Ogłoszenia
Ogłoszenia
Wybory Samorządowe

Związek Powiatów Polskich

Dziennik Ustaw

Monitor Polski 

Ogłoszenia
Ogłoszenie o przetargu PDF Drukuj
Piątek, 28 Czerwiec 2019 13:12

Zarząd Powiatu w Lubartowie ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Lubartowskiego, położonej w obrębie geodezyjnym 7 – Łucka Kolonia, gmina Lubartów, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 2157/8 o pow. 0,1585 ha, dla której Sąd Rejonowy w Lubartowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą LU1A/00099092/1.

Szczegóły (BIP)

Aktualizacja z dn. 30.08.2019 r.

Wyniki I – szego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Lubartowskiego, położonej w obrębie geodezyjnym 7 – Łucka Kolonia, gmina Lubartów, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 2157/8 o pow. 0,1585 ha, dla której Sąd Rejonowy w Lubartowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą LU1A/00099092/1

Szczegóły (BIP) 
 
Ogłoszenie drugiego przetargu pisemnego nieograniczonego na oddanie w użytkowanie wieczyste, na okres 99 lat, nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa oraz ustalenia regulaminu i warunków drugiego przetargu pisemnego nieograniczonego PDF Drukuj
Poniedziałek, 28 Styczeń 2019 09:41

Przedmiotem drugiego przetargu pisemnego nieograniczonego jest oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, która położona jest w obrębie geodezyjnym 9 – Glinianki, Miasto Lubartów i oznaczona jest w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 81/4
o pow. 1,2487 ha, dla której Sąd Rejonowy w Lubartowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1A/00097832/7.

Szczegóły (BIP)

Aktualizacja z dn. 21.03.2019 r.

Wynik drugiego przetargu pisemnego nieograniczonego na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat, nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Lubartowie, w obrębie geodezyjnym 9 – Glinianki, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 81/4 o pow. 1, 2487 ha, dla której Sąd Rejonowy w Lubartowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1A/00097832/7.

Szczegóły (BIP) 

 
Ogłoszenie Starosty Lubartowskiego o pierwszym przetargu pisemnym nieograniczonym na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa. PDF Drukuj
Poniedziałek, 15 Październik 2018 12:10

Przedmiotem pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego jest oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, która położona jest w obrębie geodezyjnym
9 – Glinianki, Miasto Lubartów i oznaczona jest w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 81/4 o pow. 1,2487 ha,
dla której Sąd Rejonowy w Lubartowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1A/00097832/7.

Szczegóły (BIP)

Aktualizacja z dn. 18.12.2018 r.

Wynik pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Lubartowie w obrębie geodezyjnym
9 – Glinianki, oznaczona jest w ewidencji gruntów i budynków nr 81/4 o pow. 1,2487 ha, dla której Sąd Rejonowy
w Lubartowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1A/00097832/7 

Szczegóły (BIP)

 
ZAPYTANIE OFERTOWE W CELU USTALENIA SZACUNKOWEJ WARTOŚCI ZAMÓWIENIA I TRYBU POSTĘPOWANIA PRZY WYŁONIENIU WYKONAWCY USŁUGI PDF Drukuj
Wtorek, 17 Lipiec 2018 12:12

Powiat Lubartowski realizuje projekt pn. „Nowoczesne centra edukacji zawodowej Powiatu Lubartowskiego” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. W ramach projektu zamierza udzielić zamówienia publicznego na wykonanie tablic pamiątkowych. Niniejsze zapytanie ma na celu wyłącznie rozeznanie cenowe rynku, które pozwoli na uruchomienie dalszych procedur związanych z planowanym zamówieniem.

Szczegóły (PDF)

 
Ogłoszenie o konsultacjach PDF Drukuj
Wtorek, 13 Marzec 2018 11:46

Konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu w Lubartowie zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania
i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych działających na terenie Powiatu Lubartowskiego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania odbędą się w dniu 15 marca 2018 r.
o godz. 900 w Sali Rycerskiej Starostwa Powiatowego w Lubartowie przy ul. Słowackiego 8

Szczegóły (BIP)

 
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Lubartowie PDF Drukuj
Wtorek, 20 Luty 2018 12:05

Zarząd Powiatu w Lubartowie ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
w Lubartowie, ul. 3 Maja 16

Szczegóły (link do BIP)

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 Następna > Ostatnie >>

Strona 2 z 8

Dane kontaktowe

 
Adres:  ul. Słowackiego 8, 21-100 Lubartów
Telefon: 81 855 28 65
Fax: 81 854 33 24
E-mai: starostwo@powiatlubartowski.pl
Godziny pracy:
Poniedziałek: 7:30 - 15:30Wtorek:7:30 - 15:30
Środa:7:30 - 15:30Czwartek:7:30 - 15:30
Piątek:7:30 - 15:30  

Numer rachunku bankowego do dokonywania wpłat na rzecz Starostwa Powiatowego w Lubartowie:

22 8707 0006 0021 2063 2000 0003 Bank Spółdzielczy w Lubartowie