Poradnik intersanta
Biuletyn Informacji Publicznej
Kultura
Organizacje pozarządowe
Złoty Lampart
Zamówienia publiczne
Gminy powiatu
Ogłoszenia
Ogłoszenia
Wybory Samorządowe

Związek Powiatów Polskich

Dziennik Ustaw

Monitor Polski 

Baza Organizacji Pozarządowych
Nabór wniosków o przyznanie nagród i wyróżnień Starosty Lubartowskiego za zdobycie wysokich wyników sportowych PDF Drukuj
Czwartek, 08 Listopad 2018 14:37

Zarząd Powiatu w Lubartowie Uchwałą Nr 886/18 z dnia 8 listopada 2018 r. ogłosił nabór wniosków o przyznanie nagród i wyróżnień Starosty Lubartowskiego za zdobycie wysokich wyników sportowych.

Wypełnione wnioski zawierające wskazanie nagrody lub wyróżnienia Starosty Lubartowskiego wraz z pismem przewodnim i załącznikami należy składać w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lubartowie, ul. Słowackiego 8, 21-100 Lubartów (I piętro, pok. nr 102), bądź przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Lubartowie, ul. Słowackiego 8, 21-100 Lubartów (decyduje data wpływu do urzędu). Termin upływa 3 grudnia 2018 r.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Oświaty i Sportu tel.: 81 854 33 13.

Serdecznie zapraszamy do składania wniosków.

 

Do pobrania:

1. Uchwała Nr 886/18 Zarządu Powiatu w Lubartowie z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie nagród i wyróżnień Starosty Lubartowskiego za zdobycie wysokich wyników sportowych.

2. Ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie nagród i wyróżnień Starosty Lubartowskiego za zdobycie wysokich wyników sportowych.

3. Wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia Starosty Lubartowskiego za zdobycie wysokich wyników sportowych.

4. Oświadczenie Kandydata/ Oświadczenie podmiotu dokonującego zgłoszenia.

5. Zgoda rodzica/ opiekuna prawnego.

 

 

 

 

 

 

Dane kontaktowe

 
Adres:  ul. Słowackiego 8, 21-100 Lubartów
Telefon: 81 855 28 65
Fax: 81 854 33 24
E-mai: starostwo@powiatlubartowski.pl
Godziny pracy:
Poniedziałek: 7:30 - 15:30Wtorek:7:30 - 15:30
Środa:7:30 - 15:30Czwartek:7:30 - 15:30
Piątek:7:30 - 15:30  

Numer rachunku bankowego do dokonywania wpłat na rzecz Starostwa Powiatowego w Lubartowie:

22 8707 0006 0021 2063 2000 0003 Bank Spółdzielczy w Lubartowie