Nabór wniosków o przyznanie nagród i wyróżnień Starosty Lubartowskiego za zdobycie wysokich wyników sportowych Drukuj
Czwartek, 08 Listopad 2018 14:37

Zarząd Powiatu w Lubartowie Uchwałą Nr 886/18 z dnia 8 listopada 2018 r. ogłosił nabór wniosków o przyznanie nagród i wyróżnień Starosty Lubartowskiego za zdobycie wysokich wyników sportowych.

Wypełnione wnioski zawierające wskazanie nagrody lub wyróżnienia Starosty Lubartowskiego wraz z pismem przewodnim i załącznikami należy składać w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lubartowie, ul. Słowackiego 8, 21-100 Lubartów (I piętro, pok. nr 102), bądź przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Lubartowie, ul. Słowackiego 8, 21-100 Lubartów (decyduje data wpływu do urzędu). Termin upływa 3 grudnia 2018 r.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Oświaty i Sportu tel.: 81 854 33 13.

Serdecznie zapraszamy do składania wniosków.

 

Do pobrania:

1. Uchwała Nr 886/18 Zarządu Powiatu w Lubartowie z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie nagród i wyróżnień Starosty Lubartowskiego za zdobycie wysokich wyników sportowych.

2. Ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie nagród i wyróżnień Starosty Lubartowskiego za zdobycie wysokich wyników sportowych.

3. Wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia Starosty Lubartowskiego za zdobycie wysokich wyników sportowych.

4. Oświadczenie Kandydata/ Oświadczenie podmiotu dokonującego zgłoszenia.

5. Zgoda rodzica/ opiekuna prawnego.