Ogłoszenie – wykaz zadań własnych powiatu z zakresu promocji oraz zasady ich zlecania w 2020 r. Drukuj
Poniedziałek, 20 Styczeń 2020 13:51

Zarząd Powiatu w Lubartowie ogłasza wykaz zadań własnych powiatu z zakresu promocji oraz podaje zasady ich zlecania w 2020 r. podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku.

Szczegóły ogłoszonych konkursów BIP
https://splubartow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=544&p1=szczegoly&p2=1474507

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 lutego 2020 r. o godzinie 10:00.