Informacja – zawieranie umów w otwartych konkursach ofert! Drukuj
Wpisany przez Artur Pytka   
Czwartek, 02 Kwiecień 2020 14:10

W związku z rozporządzeniemMinistra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarzeRzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. poz. 433) anastępnie wprowadzeniem stanu epidemii (rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiejstanu epidemii (Dz. U. poz. 491 z późn. zm.), umowy z podmiotami wyłonionymiw otwartych konkursach ofert zostaną zawarte w terminie późniejszymniezwłocznie po odwołaniu stanu epidemii lub innych stanów uniemożliwiającychrealizację zadań określonych w wybranych ofertach i przedłożeniuzaktualizowanych harmonogramów.