Poradnik intersanta
Biuletyn Informacji Publicznej
Kultura
Organizacje pozarządowe
Złoty Lampart
Zamówienia publiczne
Gminy powiatu
Ogłoszenia
Ogłoszenia
Wybory Samorządowe

Związek Powiatów Polskich

Dziennik Ustaw

Monitor Polski 

Baza Organizacji Pozarządowych
Organizacje pozarządowe
Otwarty konkurs na powierzenie realizacji zadania publicznego zleconego z zakresu administracji rządowej w części dotyczącej prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2020 r. PDF Drukuj
Czwartek, 31 Październik 2019 13:36

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 i 1815) i art. 11 ust. 1, art. 13 i art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 i 1570) i rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057) oraz § 11 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294) Zarząd Powiatu w Lubartowie ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego zleconego z zakresu administracji rządowej w części dotyczącej prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2020 r.

 

Załączniki:

Uchwała

Ogłoszenie

 

 Aktualizacja z dn. 26.11.2019 r.

 Uchwała- wybór oferty

 
Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy na 2019 rok PDF Drukuj
Wpisany przez Artur Pytka   
Czwartek, 01 Sierpień 2019 06:35
Zgodnie z Uchwałą Nr 136/19 Zarządu Powiatu w Lubartowie z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Powiatu Lubartowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok, Zarząd Powiatu w Lubartowie zaprasza do aktywnego udziału w konsultacjach.
Więcej…
 
Ogłoszenie o konsultacjach PDF Drukuj
Piątek, 12 Lipiec 2019 13:48

Konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu w Lubartowie zmieniającej Statut Powiatu Lubartowskiego odbędą się w dniu 19 lipca 2019 r. o godz. 900 w Sali Rycerskiej Starostwa Powiatowego w Lubartowie przy ul. Słowackiego 8.

 

Projekt uchwały

 
Ogłoszenie o konsultacjach PDF Drukuj
Wpisany przez Artur Pytka   
Czwartek, 02 Maj 2019 12:35

Konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu w Lubartowie zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia szczegółowych warunków przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów oraz trybu ich przyznawania odbędą się w dniu 8 maja 2019 r. o godz. 9:00 w sali rycerskiej Starostwa Powiatowego w Lubartowie przy ul. Słowackiego 8.

 

Projekt uchwały


 
Ogłoszenie o udzieleniu dotacji w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. z 2019 r., poz. 688) na realizację zadania publicznego pt. „Maraton Ścieżkami Przyrody”. PDF Drukuj
Wpisany przez Artur Pytka   
Czwartek, 02 Maj 2019 12:03

Zgodnie z Uchwałą Nr 85/19 Zarządu Powiatu w Lubartowie z dnia 2 maja 2019 roku w sprawie wsparcia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, udzielona została dotacja dla:

·        Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Pałecznica na realizację zadania pt. „Maraton Ścieżkami Przyrody”.  

Szczegóły BIP


 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

Strona 3 z 21

Dane kontaktowe

 
Adres:  ul. Słowackiego 8, 21-100 Lubartów
Telefon: 81 855 28 65
Fax: 81 854 33 24
E-mai: starostwo@powiatlubartowski.pl
Godziny pracy:
Poniedziałek: 7:30 - 15:30Wtorek:7:30 - 15:30
Środa:7:30 - 15:30Czwartek:7:30 - 15:30
Piątek:7:30 - 15:30  

Numer rachunku bankowego do dokonywania wpłat na rzecz Starostwa Powiatowego w Lubartowie:

22 8707 0006 0021 2063 2000 0003 Bank Spółdzielczy w Lubartowie