Poradnik intersanta
Biuletyn Informacji Publicznej
Kultura
Organizacje pozarządowe
Złoty Lampart
Zamówienia publiczne
Gminy powiatu
Ogłoszenia
Ogłoszenia
Wybory Samorządowe

Związek Powiatów Polskich

Dziennik Ustaw

Monitor Polski 

Baza Organizacji Pozarządowych
Organizacje pozarządowe
OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ PDF Drukuj
Wtorek, 23 Kwiecień 2019 14:16

Zarząd Powiatu w Lubartowie informuje, iż do Starostwa Powiatowego wpłynęła oferta pn.: „Maraton ścieżkami przyrody”, złożonego w trybie art. 19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 688.) przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Pałecznica numer w Krajowym Rejestrze Sądowym 0000120246.

Szczegóły BIP

 
Wyniki otwartych konkursów ofert PDF Drukuj
Czwartek, 18 Kwiecień 2019 14:28

Informacja o podmiotach które uzyskały dotację z budżetu Powiatu Lubartowskiego
w ramach otwartych konkursów ofert w roku 2019.

Na realizację zadań publicznych:

I.            Z zakresu kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami:

1)      Lubartowskie Bractwo Św. Huberta na realizację zadania pn.: Ginące Zawody – kwota dofinansowania
4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych);

II.         Z zakresu kultury fizycznej i turystyki:

Więcej…
 
Ogłoszenie PDF Drukuj
Wpisany przez Artur Pytka   
Czwartek, 07 Marzec 2019 08:56

Zarząd Powiatu w Lubartowie ogłasza otwarte konkursy ofertna realizację zadań  publicznych w 2019r. z zakresu: kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w ramach dotacji z budżetu Powiatu; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i turystyki w ramach dotacji z budżetu Powiatu; ochrony i promocji zdrowia w ramach dotacji z budżetu Powiatu; porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli w ramach dotacji z budżetu Powiatu.

 

Szczegóły ogłoszonych konkursów BIP

https://splubartow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=510&p1=szczegoly&p2=1359407

 
Unieważnienie otwartych konkursów ofert PDF Drukuj
Wpisany przez Artur Pytka   
Czwartek, 07 Marzec 2019 08:55

Zarząd Powiatu w Lubartowie Uchwałą Nr 44/19 z dnia 04 marca 2019 r. unieważnia otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych z zakresu:

1. kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w ramach dotacji z budżetu Powiatu;

2. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i turystyki w ramach dotacji z budżetu Powiatu;

3. ochrony i promocji zdrowia w ramach dotacji z budżetu Powiatu;

4. porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli w ramach dotacji z budżetu Powiatu.

Złożone oferty nie spełniają wymogów formalnych zawartych w ogłoszeniach o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r.

 
Wyniki otwartych konkursów ofert PDF Drukuj
Wpisany przez Artur Pytka   
Czwartek, 07 Marzec 2019 08:53

Informacja o podmiotach które uzyskały dotację z budżetu Powiatu Lubartowskiego w ramach otwartych konkursów ofert w roku 2019.

Więcej…
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

Strona 4 z 21

Dane kontaktowe

 
Adres:  ul. Słowackiego 8, 21-100 Lubartów
Telefon: 81 855 28 65
Fax: 81 854 33 24
E-mai: starostwo@powiatlubartowski.pl
Godziny pracy:
Poniedziałek: 7:30 - 15:30Wtorek:7:30 - 15:30
Środa:7:30 - 15:30Czwartek:7:30 - 15:30
Piątek:7:30 - 15:30  

Numer rachunku bankowego do dokonywania wpłat na rzecz Starostwa Powiatowego w Lubartowie:

22 8707 0006 0021 2063 2000 0003 Bank Spółdzielczy w Lubartowie