Struktura Drukuj

Struktura

Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego

 

 

 

 

KIEROWNIK

Wydz. ZKOLiSO


Inspektor
ds. Zarządzania Kryzysowego
STAŁY DYŻUR
/wyznaczeni pracownicy/
Inspektor
ds. Obrony Cywilnej 

 

Skład osobowy PCZK ulega powiększeniu w sytuacjach kryzysowych o :

·        Wyznaczonych do Stałego Dyżuru pracowników Starostwa;

·        Przedstawicieli głównych sił ratowniczych i porządkowych powiatu;

·        Specjalistów i ekspertów niezbędnych w pracach Zespołu Zarządzania Kryzysowego – w miarę potrzeb.