Poradnik intersanta
Biuletyn Informacji Publicznej
Kultura
Organizacje pozarządowe
Złoty Lampart
Zamówienia publiczne
Gminy powiatu
Ogłoszenia
Ogłoszenia
Wybory Samorządowe

Związek Powiatów Polskich

Dziennik Ustaw

Monitor Polski 

Strategie PDF Drukuj

Załącznik do uchwały nr XII/85/15

Rady Powiatu w Lubartowie

z dnia 29 grudnia 2015 r.


 

PROGRAM ROZWOJU POWIATU LUBARTOWSKIEGO NA LATA 2015-2022
 
Niniejszy Program Rozwoju Powiatu Lubartowskiego na lata 2015-2022 ma na celu przedstawienie przyjętych planów rozwojowych powiatu w oparciu o jego zweryfikowany potencjał, zasoby oraz możliwości rozwojowe, w szczególności w kontekście uwarunkowań nowego okresu programowania środków z Funduszy Unii Europejskiej na lata 2014-2020.
 
Pobierz dokument na swój komputer aby zobaczyć jego treść.
1. Uchwała Zarządu Powiatu Nr 64/15 z dnia 11.05.2015 w sprawie przystąpienia do opracowania Projektu Rozwoju Powiatu Lubartowskiego na lata 2015-2022
2. Zarządzenie Starosty Lubartowskiego Nr 25/15 z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie powołania Rady Programowej do spraw opracowania Programu Rozwoju Powiatu Lubartowskiego
3. Uchwała Zarządu Powiatu Nr 214/15 z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia projektu pt.: "Program Rozwoju Powiatu Lubartowskiego na lata 2015-2022" i skierowania do konsultacji społecznych
3a. Załącznik Nr 1 do uchwały Zarządu Powiatu Nr 214/15 z dnia 4 grudnia 2015 r.
3b. Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Nr 214/15 z dnia 4 grudnia 2015 r.
3c. Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu dokumentu pt.: "Program Rozwoju Powiatu Lubartowskiego na lata 2015-2022"
4. Pismo IRE.062.1.6.2015 z dnia 4 grudnia 2015 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
5. Odpowiedź Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na pismo IRE.062.1.6.2015 z dnia 4 grudnia 2015 r.
6. Pismo IRE.062.1.6.2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
7. Odpowiedź Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na pismo IRE.062.1.6.2015 z dnia 23 grudnia 2015 r.
7a. Informacja o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
8. Pismo IRE.062.1.6.2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. do Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
9. Odpowiedź Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego na pismo IRE.062.1.6.2015 z dnia 23 grudnia 2015 r.
10. Spawozdanie z konsultacji społecznych projektu dokumentu pt.: "Program Rozwoju Powiatu Lubartowskiego na lata 2015-2022"
11. Uchwała Rady Powiatu Nr XII/85/15 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Powiatu Lubartowskiego na lata 2015-2022
11a. Uzasadnienie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Powiatu Lubartowskiego na lata 2015-2022
11b. Załącznik do uchwały Rady Powiatu Nr XII/85/15 z dnia 29 grudnia 2015 r. - Program Rozwoju Powiatu Lubartowskiego na lata 2015-2022
12. Komunikat Zarządu Powiatu z dnia 7 stycznia 2016 r. o podjęciu przez Radę Powiatu uchwały w sprawie przyjęcia Program Rozwoju Powiatu Lubartowskiego na lata 2015-2022
13. Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego. Komunikat Zarządu Powiatu z dnia 7 stycznia 2016 r. o podjęciu przez Radę Powiatu uchwały w sprawie przyjęcia Program Rozwoju Powiatu Lubartowskiego na lata 2015-2022

 


 

 

Załącznik do uchwały nr IX/58/07

Rady Powiatu w Lubartowie

z dnia 29 października 2007 r.


 

STRATEGIA ROZWOJU POWIATU LUBARTOWSKIEGO NA LATA 2007-2015
 

DOKUMENT ZOSTAŁ OPRACOWANY PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE PRZY WSPÓŁPRACY Z BIUREM DORADZTWA EUROPEJSKIEGO EuroCompass.

 

 

 

Dane kontaktowe

 
Adres:  ul. Słowackiego 8, 21-100 Lubartów
Telefon: 81 855 28 65
Fax: 81 854 33 24
E-mai: starostwo@powiatlubartowski.pl
Godziny pracy:
Poniedziałek: 7:30 - 15:30Wtorek:7:30 - 15:30
Środa:7:30 - 15:30Czwartek:7:30 - 15:30
Piątek:7:30 - 15:30  

Numer rachunku bankowego do dokonywania wpłat na rzecz Starostwa Powiatowego w Lubartowie:

22 8707 0006 0021 2063 2000 0003 Bank Spółdzielczy w Lubartowie