Kolejne kroki w walce z koronawirusem – w sklepie mniej osób, ograniczenia w poruszaniu nieletnich, a parki, plaże i bulwary zamknięte Drukuj

Wprowadzamy kolejne ograniczenia wzwiązku z koronawirusem. Od 1 kwietnia do odwołania każda osoba do 18 rokużycia z domu wyjdzie tylko pod opieką dorosłego opiekuna, a parki, bulwary, czyplaże będą zamknięte. Za złamanie zakazów grozi kara od 5 do nawet 30 tys. zł.Oprócz tego zmieniamy zasady robienia zakupów w sklepach stacjonarnych izawieszamy działalność salonów fryzjerskich, kosmetycznych i tatuaży. Cojeszcze się zmienia? 

Żeby opanować rozprzestrzenianie się wirusa w Polsce,jesteśmy zmuszeni podjąć kolejne kroki. Większość Polaków stosuje się dowydawanych zaleceń, jednak wciąż zdarzają się sytuacje, które narażają naswszystkich na ryzyko zarażenia. Przykłady z innych krajów pokazują, że kluczemdo ograniczenia zakażeń jest maksymalne ograniczenie kontaktów. Za wszelką cenęmusimy zahamować tempo, w jakim dochodzi do dalszej transmisji wirusa. Bądźmyostrożni i stosujmy się do nowych zasad!

Zwłaszcza, że największa fala zachorowań przed nami.

Zwłaszcza, że za złamanie zasad grozi grzywna wwysokości od 5 tys. do 30 tysięcy złotych.

Ograniczenia w liczbieklientów w sklepach, na targach, na poczcie (od 1.04.2020 r.)

 
 • Sklepy i punkty usługowe – 3 osoby na kasę lub stanowisko do płacenia
Do każdego sklepu (zarówno małego, jak i wielkopowierzchniowego), a także do każdego lokalu usługowego może wejść maksymalnie tyle osób, ile wynosi iloczyn liczby wszystkich kas i liczby 3.
PRZYKŁAD To znaczy, że jeśli w sklepie jest 5 kas, to w jednym momencie na terenie sklepu może przebywać 15 klientów.
PRZYKŁAD Jeśli w banku są 3 stanowiska obsługi, to w jednym momencie na terenie banku może przebywać 9 osób. 
Ważne! Liczy się ogólna liczba kas, a nie tych, które są czynne.
 
 • Targowisko – 3 klientów na 1 punkt handlowy
Podobne zaostrzenia dotkną także targów, straganów i bazarków. Z tą różnicą, że liczba osób przebywających na targu nie może być większa niż trzykrotność liczby punktów handlowych.
PRZYKŁAD Jeśli więc na osiedlowym bazarze jest 20 takich punktów, to na jego terenie może przebywać w jednym momencie maksymalnie 60 klientów.
 • Placówki pocztowe – 2 osoby na 1 okienko pocztowe
Na terenie poczty może przebywać w jednym momencie tyle osób, ile wynosi liczba okienek pocztowych pomnożona przez 2.
PRZYKŁAD Jeśli w placówce jest 5 okienek, wówczas w jednym momencie na jej terenie może przebywać 10 osób.

Ograniczeniefunkcjonowania sklepów budowlanych i nowe obowiązki dla wszystkich sklepów

W weekendy wielkopowierzchniowe sklepybudowlane będą zamknięte.

Natomiast wszystkie sklepy będą sięmusiały dostosować do nowych, ostrzejszych zasad bezpieczeństwa:

 • od 2 kwietnia (czwartek) wszyscy kliencibędą robić zakupy w jednorazowych rękawiczkach,
 • w godzinach od 10:00 do 12:00 sklepy ipunkty usługowe mogą przyjmować i obsługiwać jedynie osoby powyżej 65 rokużycia.  W pozostałych godzinach sklepy i lokale usługowe są dostępne dlawszystkich. W tym dla osób powyżej 65. roku życia.

Zamknięte hotele iinne miejsca noclegowe

Hotele i inne miejsca noclegowe(działające na zasadzie wynajmu krótkoterminowego) zostają zamknięte. Mogą onefunkcjonować tylko i wyłącznie wtedy, gdy przebywają w nich osoby wkwarantannie lub izolacji, a także gdy przebywa w nich personel medyczny.

Ważne! Goście, którzy przebywają w tychobiektach w momencie wejścia w życie nowych przepisów, muszą się wykwaterowaćdo czwartku, 2 kwietnia 2020 roku.

Nie dotyczy to jednak osób, które są wdelegacji i korzystają z usług noclegowych w ramach wykonywania obowiązkówsłużbowych. Dla tych osób hotele pozostają otwarte.

Automatycznakwarantanna dla bliskich osób w kwarantannie (1.04.2020 r.)

Rozszerzamy listę osób, która będziepodlegała obowiązkowej kwarantannie domowej. Będą nią objęci wszyscy, którzymieszkają z osobą kierowaną na kwarantannę. Zasady będą obowiązywały osoby,które przebywają w jednym mieszkaniu z osobami kierowanymi na kwarantannę odśrody 1 kwietnia 2020.

PRZYKŁAD Jeśli więc jeden z Twoich domowników(współlokatorów) poddany zostanie kwarantannie od 1 kwietnia 2020 z powodu:

 • powrotu z zagranicy
 • kontaktu z zarażonym

– Ty również będziesz musiał ją odbyć.

Zawieszenierehabilitacji i zamknięcie salonów kosmetycznych i fryzjerskich

Zamknięte zostają bez wyjątków wszystkiezakłady fryzjerskie, kosmetyczne, salony tatuażu i piercingu. Tych usług niebędzie można realizować również poza salonami – np. wizyty w domach nie wchodząw grę.

Zawieszamy również wykonywanie zabiegówrehabilitacyjnych i masaży – zarówno w placówkach publicznych, jak iprywatnych. Wyjątkiem są sytuacje, w których rehabilitacja jest bezwzględniewymagana stanem zdrowia pacjenta.

Zakaz wychodzenia zdomu osób do 18. roku życia bez opieki dorosłego

Dzieci i młodzież, które nie ukończyły18 roku życia, nie będą mogły wyjść z domu bez opieki. Tylko obecność rodzica,opiekuna prawnego lub kogoś dorosłego usprawiedliwia ich obecność na ulicy. 

W mocy nadal jednak pozostająograniczenia w przemieszczaniu się wszystkich osób. W dalszym ciągu nie możnawychodzić z domu z wyjątkiem:

 • dojazdu do pracy. Jeśli jesteś pracownikiem, prowadzisz swoją firmę, czy gospodarstwo rolne, masz prawo dojechać do swojej pracy. Masz również prawo udać się po zakup towarów i usług związanych ze swoją zawodową działalnością.
 • wolontariatu na rzecz walki z COVID-19. Jeśli działasz na rzecz walki z koronawirusem i pomagasz potrzebującym przebywającym na kwarantannie lub osobom, które nie powinny wychodzić z domu, możesz się przemieszczać w ramach tej działalności.
 • załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego. Będziesz mógł się przemieszczać, aby zrobić niezbędne zakupy, wykupić lekarstwa, udać się do lekarza, opiekować się bliskimi, wyprowadzić psa.

Zakaz korzystania zparków, plaż, bulwarów, promenad i rowerów miejskich

Wprowadzamy także do odwołania zakazprzebywania na plażach i terenach zielonych, pełniących funkcje publiczne.Zakaz dotyczy więc parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznychi zoologicznych, czy ogródków jordanowskich. Ostatnie doświadczenia pokazują,że są to miejsca, w których dochodzi do gromadzenia się ludzi, a tym samym – dozwiększenia szans na zakażenie.

Z tego też powodu ograniczamy możliwośćkorzystania z rowerów miejskich.

2 metry – minimalnaodległość między pieszymi

Wprowadzamy obowiązek utrzymania conajmniej 2-metrowej odległości między pieszymi. Dotyczy to także rodzin ibliskich.

Wyłączeni z tego obowiązku będą:

 • rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13 roku życia),
 • a także osoby niepełnosprawne lub niemogące się samodzielnie poruszać i ich opiekunowie. 

Urzędy na pracyzdalnej

Instytucje publiczne swoje obowiązkibędą wykonywały zdalnie. Wyjątek mogą stanowić jedynie czynności, w którychpraca zdalna nie gwarantuje możliwości realizacji ich kluczowych obowiązków.

Limit pasażerówrównież w pojazdach 9+ (od 2.04.2020 r.)

W zbiorowym transporcie publicznymobowiązuje już zasada „tyle pasażerów, ile połowa miejsc siedzących wpojeździe”. Rozszerzamy ten wymóg także na pojazdy, które mają więcej niż 9miejsc siedzących, w tym transport niepubliczny – np. dowożących do pracy wzorganizowany sposób, czy prywatnych przewoźników.

PRZYKŁAD Jeśliw busie jest 20 miejsc, to na pokład pojazdu może jednorazowo wejść maksymalnie10 osób.

Ważne! Ograniczenie wejdzie w życie wczwartek, 2 kwietnia 2020 roku i nie dotyczy samochodów osobowych.

Miejsca pracy –dodatkowe zabezpieczenia dla pracowników (od 2.04.2020 r.)

Pracodawcy będą musieli zapewnićdodatkowe środki bezpieczeństwa swoim pracownikom. I tak:

 • stanowiska pracy poszczególnych osób muszą być oddalone od siebie o co najmniej 1,5 metra.
 • pracownicy mają obowiązek używania rękawiczek lub muszą mieć dostęp do płynów dezynfekujących.

Ważne! Pracodawca musi zapewnić teśrodki bezpieczeństwa od czwartku, 2 kwietnia 2020 roku.

Źródło-  https://www.gov.pl/web/koronawirus/kolejne-kroki