Kolejna pomoc trafiła dla najbardziej potrzebujących Drukuj
Dziś do instytucji najbardziej narażonych na skutki epidemii Starosta Lubartowski – Ewa Zybała, przekazała kolejne środki ochrony indywidualnej. Pochodziły one od Starostwa Powiatowego w Lubartowie, Wojewody Lubelskiego oraz  Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie kierowanego przez Marszałka Województwa Lubelskiego. Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Felicjanek otrzymał dziś 2700 szt. maseczek ochronnych, 2600 szt. rękawic ochronnych oraz 95 litrów płynu antybakteryjnego. Do domu Pomocy Społecznej w Kocku trafiło 2290 szt. maseczek, 2000 szt. rękawiczek oraz 70 litrów płynu antybakteryjnego. Z kolei do Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie Lubelskim przekazano  2330 sztuk maseczek ochronnych, 2000 szt. rękawiczek oraz 75 litrów płynów antybakteryjnych. Pomoc trafiła również do Hospicjum Św. Anny w Lubartowie, które otrzymało 40 litrów płynów do dezynfekcji, 500 maseczek oraz 1000 szt. rękawic.
W imieniu obdarowanych, wszystkim osobom i instytucjom dziękujemy za okazaną pomoc i wsparcie.