Już prawie 14,2 mln zł na Tarczę Antykryzysową w Powiecie Lubartowskim. Rozmowa z Ewą Misztal, p.o. Dyrektora PUP w Lubartowie. Drukuj

PUP w LubartowieOd 2 kwietnia br. Powiatowy Urząd Pracy rozpoczął obsługę wniosków w ramach Tarczy Antykryzysowej. Jak duże zainteresowanie wzbudziła u przedsiębiorców z powiatu lubartowskiego ta forma pomocy?

Powiatowy Urząd Pracy w Lubartowie stanął przed bardzo dużym wyzwaniem jakim jest realizacja pomocy w ramach tarczy antykryzysowej COVID-19. Do urzędu dotychczas wpłynęło:

- 2 655 wniosków o pożyczkę na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla mikroprzedsiębiorców i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,

- 146 wniosków dla przedsiębiorców na dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników i należnych od tych wynagrodzeń składek ZUS,

- 251 wniosków na dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą,

- 3 wnioski o dofinansowanie organizacji pozarządowej lub podmiotowi , o którym mowa w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek ZUS.

Niespodziewane dodatkowe obowiązki to wyzwanie organizacyjne, zwłaszcza w dobie epidemii. Jak urzędnicy radzą sobie z takim ogromem pracy?

Praca jaką wykonują pracownicy jest trudna i odpowiedzialna. Wymaga ogromnego zaangażowania, jednak doświadczenie, organizacja pracy i odpowiedzialność sprawiła, że sprostaliśmy temu zadaniu. My jako Dyrekcja jesteśmy wdzięczni pracownikom za Ich zaangażowanie. Realizacja pomocy w ramach tarczy antykryzysowej jest priorytetem jednak podkreślić należy, że wszystkie formy wsparcia w miarę możliwości są przez urząd realizowane.

 

Jak w naszym powiecie wygląda sytuacja z rozpatrywaniem wniosków przedsiębiorców?

Uważam, że Urząd Pracy radzi sobie bardzo dobrze z nowymi zadaniami. Dotychczas rozpatrzono :

2487 wniosków o pożyczkę,

116 wniosków o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników dla firm,

190 wniosków o dofinansowanie dla osoby fizycznej prowadzącej dział. gosp.

3 wnioski dla organizacji pozarządowych.

Dziennie do urzędu trafiało ponad 100 wniosków, obecnie sytuacja ustabilizowała się i trafia ok. 20 wniosków.

 

Ilość rozpatrzonych wniosków robi wrażenie, a jaka dotychczas kwota została przekazana do potrzebujących przedsiębiorców?

Powiatowy Urząd Pracy w Lubartowie na w/w formy wydatkował już prawie 14,2 mln zł.

 

Wspomniała Pani o wnioskach przedsiębiorców chcących utrzymać miejsca pracy w swoich firmach. Ile w naszym powiecie zostało dotychczas przeznaczone na ten cel?

Z powiatu lubartowskiego wpłynęło 146 wniosków od firm na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników na co zostało wydatkowane prawie 1,8 mln zł. Pomoc ta jeszcze będzie realizowana. Pracodawcy mogą wnioskować o wsparcie na kolejne miesiące, także ostateczna kwota ulegnie zmianie.

 

Czy przedsiębiorca może liczyć na pomoc przy wypełnianiu wniosku?

Pracownicy urzędu służą radą i pomocą wszystkim klientom urzędu, udzielają wskazówek, odpowiadają na pytania.

 

Czy w czasie epidemii zauważono wzrost bezrobocia w powiecie lubartowskim?

Na koniec miesiąca maja 2020 r. w powiecie lubartowskim jest zarejestrowanych 4088 osób bezrobotnych. Jest to nieznaczny wzrost, gdyż porównując analogicznie do roku 2019 -3701 osób bezrobotnych a w 2018 r. – 4059 osób.

 

Jak obecnie wygląda sytuacja z ofertami pracy Powiatowym Urzędzie Pracy?

Stan pandemii spowodował, że ofert pracy do urzędu wpływa mniej. Budujące jest jednak to, że osoby bezrobotne podejmują zatrudnienie i są wyrejestrowywane z urzędu. Dodatkowo urząd realizuje wszystkie formy aktywności, a więc prace interwencyjne, roboty publiczne, staże, dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej oraz doposażenia i wyposażenia stanowisk pracy.

 

Autor PRR