Ruszy budowa drogi powiatowej ze wsparciem z Funduszu Dróg Samorządowych Drukuj

znak2 czerwca br. podpisano umowę z firmą STRABAG Sp. z o. o. z Pruszkowa, która wygrała przetarg na budowę drogi powiatowej nr 1529 L w miejscowości Sobolew i Sobolew Kolonia w Gminie Firlej oraz w miejscowości Ciemno w Gminie Kamionka. Całkowita wartość inwestycji to ponad 3,5 mln złotych. Powiat uzyskał dofinansowanie na realizację zadania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie niemal 2,5 mln złotych. Zadanie obejmuje budowę drogi powiatowej na odcinku 2,5 km. Oprócz budowy nowej konstrukcji jezdni zostaną wykonane pobocza, rowy przydrożne, budowa i przebudowa przepustów drogowych oraz budowa zjazdów. Termin realizacji inwestycji zgodnie z harmonogramem zakończy się w połowie listopada br.

Autor IMP