Most w Starej Jedlance odebrany Drukuj

most w Starej Jedlance9 czerwca br. komisja powołana przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie dokonała odbioru robót obejmujących przebudowę mostu na cieku Bobrówka wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1566 L w miejscowości Stara Jedlanka w Gminie Uścimów.

 

 

 

Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A. Jest to trzecie zakończone zadanie z pięciu, na które Powiat Lubartowski uzyskał dofinansowanie w 2019 roku ze środków Funduszy Dróg Samorządowych. Zakres prac na odcinku 997 m obejmował z branży drogowej wykonanie warstwy ścieralnej, chodników jednostronnych, ciągu pieszo-rowerowego, zjazdów, poboczy oraz przepustów. Powstały miejsca postojowe dla samochodów osobowych przeznaczone do parkowania równoległego, miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych, zatoki autobusowe.

Zakres prac z branży mostowej obejmował m. in. wzmocnienie belek tworzących konstrukcję obiektu oraz montaż barieroporęczy mostowych.

Koszt inwestycji to ponad 2,9 mln zł, z czego ponad 1,6 mln zł pochodzić będzie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

 

 

Autor IMP