Kamionka - nowe miasto w naszym powiecie od 2021 roku! Drukuj

Kamionka - nowe miasto Na stronie Rządowego Centrum Legislacji ukazał się projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, zmiany nazwy gminy oraz siedziby władz gminy (projekt rozporządzenia). Regulacja przewiduje, że od 1 stycznia 2021 roku status miasta zyska miejscowość Kamionka, która byłą miastem przez 420 lat, a prawa miejskie utraciła, decyzją władz carskich, 13 stycznia 1870 roku.

 

 

O nadanie praw miejskich wnioskowała do MSWiA Rada Gminy Kamionka. Wniosek, które resort zaopiniował pozytywnie, do 31 lipca rozpatrzy na swoim posiedzeniu Rada Ministrów, zaś zmiany wejdą w życie 1 stycznia przyszłego roku. Obecnie w Polsce znajduje się 944 miast.

Nadanie statusu miasta było poprzedzane konsultacjami społecznymi z mieszkańcami, w których „Za” opowiedziało się ponad 74% głosujących. Miasto Kamionka obejmie "obszar obrębu ewidencyjnego Kamionka Osada, o powierzchni 62,10 ha oraz część obszaru obrębu ewidencyjnego Kamionka".