Rekrutacja do szkół średnich. We wtorek mija termin złożenia dokumentów. Drukuj

Przypominamy, że we wtorek (4 sierpnia, o godzinie 15.00) mija termin na uzupełnienie przez absolwentów klas ósmych wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty i na ewentualną zmianę wniosków, w tym zamianę szkół, do których chcą kandydować.

W tym roku możliwe jest przedłożenie w szkole nie tylko oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem (przez dyrektora szkoły podstawowej) kopii zaświadczenia, ale także przesłanie do szkoły za pomocą środków komunikacji elektronicznej skanu lub zdjęcia zaświadczenia.