Na podstawie art. 8c ust. 2 i ust. 3, art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r.
o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, w związku z ostateczną decyzją Starosty Lubartowskiego z dnia 20 września 2022 roku, znak: GEO.6821.57.2022, informuję
o możliwości składania wniosków o ustalenie wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Chudowola, gmina Michów oraz wykazu obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie gruntowej.

Informacja umieszczona jest także na BIP Starostwa https://splubartow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=607&p1=szczegoly&p2=1807627

Przedmiotem czwartego przetargu pisemnego nieograniczonego jest sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, która położona jest w obrębie geodezyjnym 7 – Kaznów Kolonia, gmina Ostrów Lubelski, oznaczona jest w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 118 o pow. 0,53 ha, dla której Sąd Rejonowy w Lubartowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1A/00005636/2.

Więcej informacji na Biultetynie Informacji Publicznej pod linkiem: https://splubartow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=232&p1=szczegoly&p2=1777065

Przedmiotem trzeciego przetargu pisemnego nieograniczonego jest sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, która położona jest w obrębie geodezyjnym 7 – Kaznów Kolonia, gmina Ostrów Lubelski, oznaczona jest w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 118 o pow. 0,53 ha, dla której Sąd Rejonowy w Lubartowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1A/00005636/2.

Więcej informacji na Biultetynie Informacji Publicznej pod linkiem: Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubartowie (lubelskie.pl)

 

Wnioski o przyznanie nagród za osiągnięte wyniki sportowe za 2021 rok należy składać do dnia 31 stycznia 2022 r. do urzędu Starostwa Powiatowego w Lubartowie (ul. Słowackiego 8, 21-100 Lubartów). O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do urzędu.

Warunki przyznawania w/w nagród reguluje uchwała Nr XVIII/180/20 Rady Powiatu w Lubartowie z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród za osiągnięte wyniki sportowe.

 

STAROSTA LUBARTOWSKI

wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

ogłasza drugi przetarg pisemny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa

 

            Przedmiotem drugiego przetargu pisemnego nieograniczonego jest sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, która położona jest w obrębie geodezyjnym 7 – Kaznów Kolonia, gmina Ostrów Lubelski, oznaczona jest w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 118 o pow. 0,53 ha, dla której Sąd Rejonowy w Lubartowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1A/00005636/2.

Pierwszy przetarg na zbycie przedmiotowej nieruchomości odbył się 1 października 2021 r.

Starosta Lubartowski, ul. Słowackiego 8, 21-100 Lubartów ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki 3 drzew rosnących na nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w obrębie 5 – Krasne, gmina Uścimów oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 945 o pow. 80,18 ha.

Aby uzyskać więcej informacji kliknij TUTAJ.

Załączniki:
PlikRozmiarUtworzono
Pobierz plik (ogłoszenie o konsultacjach.pdf)ogłoszenie o konsultacjach.pdf486 kB2021-09-14 13:44
Pobierz plik (projekt uchwały rady powiatu001.pdf)projekt uchwały rady powiatu001.pdf891 kB2021-09-14 13:44

Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki 3 drzew rosnących na nieruchomości Skarbu Państwa.

Starosta Lubartowski, ul. Słowackiego 8, 21-100 Lubartów ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki 3 drzew rosnących na nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w obrębie 5 – Krasne, gmina Uścimów oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 945 o pow. 80,18 ha.

 

Przedmiotem sprzedaży są:

 

Lp.

gatunek drewna

Ilość

Wysokość

(w m)

Pierśnica

(w cm)

Wartość

(cena wywoławcza) netto

1.

olcha

1

11

40

309,96 zł + VAT 23%

2.

olcha

1

12

43

3.

olcha

1

11

36

 

 

Załączniki:
PlikRozmiarUtworzono
Pobierz plik (formularz ofertowy.docx)formularz ofertowy.docx14 kB2021-08-30 14:51
Pobierz plik (ogłoszenie.pdf)ogłoszenie.pdf787 kB2021-08-30 14:51

STAROSTA LUBARTOWSKI

wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa

 

            Przedmiotem pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego jest sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, która położona jest w obrębie geodezyjnym 7 – Kaznów Kolonia, gmina Ostrów Lubelski, oznaczona jest w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 118 o pow. 0,53 ha, dla której Sąd Rejonowy
w Lubartowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą
nr LU1A/00005636/2.

Załączniki:
PlikRozmiarUtworzono
Pobierz plik (ogłoszenie o I-szym przetargu.pdf)Ogłoszenie o przetargu379 kB2021-08-24 13:50