Załączniki:
PlikRozmiarUtworzono
Pobierz plik (ogłoszenie o konsultacjach.pdf)ogłoszenie o konsultacjach.pdf486 kB2021-09-14 13:44
Pobierz plik (projekt uchwały rady powiatu001.pdf)projekt uchwały rady powiatu001.pdf891 kB2021-09-14 13:44

Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki 3 drzew rosnących na nieruchomości Skarbu Państwa.

Starosta Lubartowski, ul. Słowackiego 8, 21-100 Lubartów ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki 3 drzew rosnących na nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w obrębie 5 – Krasne, gmina Uścimów oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 945 o pow. 80,18 ha.

 

Przedmiotem sprzedaży są:

 

Lp.

gatunek drewna

Ilość

Wysokość

(w m)

Pierśnica

(w cm)

Wartość

(cena wywoławcza) netto

1.

olcha

1

11

40

309,96 zł + VAT 23%

2.

olcha

1

12

43

3.

olcha

1

11

36

 

 

Załączniki:
PlikRozmiarUtworzono
Pobierz plik (formularz ofertowy.docx)formularz ofertowy.docx14 kB2021-08-30 14:51
Pobierz plik (ogłoszenie.pdf)ogłoszenie.pdf787 kB2021-08-30 14:51

STAROSTA LUBARTOWSKI

wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa

 

            Przedmiotem pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego jest sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, która położona jest w obrębie geodezyjnym 7 – Kaznów Kolonia, gmina Ostrów Lubelski, oznaczona jest w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 118 o pow. 0,53 ha, dla której Sąd Rejonowy
w Lubartowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą
nr LU1A/00005636/2.

Załączniki:
PlikRozmiarUtworzono
Pobierz plik (ogłoszenie o I-szym przetargu.pdf)Ogłoszenie o przetargu379 kB2021-08-24 13:50

                                                                                                         

STAROSTA LUBARTOWSKI

wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż udziału Skarbu Państwa w prawie własności nieruchomości

 

Przedmiotem drugiego przetargu ustnego nieograniczonego jest sprzedaż udziału Skarbu Państwa wynoszącego 6/8 części w prawie własności nieruchomości, położonej                  w gminie Uścimów, w obrębie geodezyjnym 1 - Drozdówka, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr: 628/3 o pow. 0,02 ha, 629/1 o pow. 0,11 ha, 630/1                      o pow. 0,01 ha, dla której Sąd Rejonowy w Lubartowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1A/00053111/7.

Załączniki:
PlikRozmiarUtworzono
Pobierz plik (ogłoszenie o II przetargu.pdf)Ogłoszenie395 kB2021-02-25 12:23

Wnioski o przyznanie nagród za osiągnięte wyniki sportowe za 2020 rok należy składać do dnia 31 stycznia 2021 r. do urzędu Starostwa Powiatowego w Lubartowie (ul. Słowackiego 8, 21-100 Lubartów). O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do urzędu.
Warunki przyznawania w/w nagród reguluje uchwała Nr XVIII/180/20 Rady Powiatu w Lubartowie z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród za osiągnięte wyniki sportowe.

 

Załączniki:
PlikRozmiarUtworzono
Pobierz plik (uchwała Nr XVIII 180 20.pdf)uchwała Nr XVIII 180 20.pdf359 kB2021-01-05 10:51
Pobierz plik (wniosek o przyznanie nagrody za osiagnięte wyniki sportowe.doc)wniosek o przyznanie nagrody za osiagnięte wyniki sportowe.doc61 kB2021-01-05 10:52

Starosta powiatu Lubartowskiego informuje o rozpoczęciu konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Lubartowskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i przechowywanie na parkingu strzeżonym.

 

I. Przedmiot konsultacji:

Projekt uchwały Rady Powiatu Lubartowskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i przechowywanie na parkingu strzeżonym.

Załączniki:
PlikRozmiarUtworzono
Pobierz plik (u 445_20 zał..pdf)u 445_20 zał..pdf439 kB2020-11-25 10:57
Pobierz plik (u 445_20.pdf)u 445_20.pdf449 kB2020-11-25 10:56

Starosta Powiatu Lubartowskiego zaprasza mieszkańców Powiatu Lubartowskiego do udziału w konsultacjach społecznych projektu aktualizacji „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Lubartowskiego”

Załączniki:
PlikRozmiarUtworzono
Pobierz plik (formularz do konsultacji społecznych.doc)formularz do konsultacji społecznych.doc483 kB2020-10-30 11:11
Pobierz plik (Plan_Transportowy_Powiatu_Lubartowskiego.pdf)Plan_Transportowy_Powiatu_Lubartowskiego.pdf5634 kB2020-10-30 11:11

Starosta Lubartowskiwykonujący zadania z zakresu administracji rządowej ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału Skarbu Państwa w prawie własności nieruchomości.

 

Szczegóły BIP

Konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu w Lubartowie w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród za osiągnięte wyniki sportowe odbędą się w dniu 20 października 2020 r. o godz. 1000 w Sali Rycerskiej Starostwa Powiatowego w Lubartowie przy ul. Słowackiego 8.

 

Szczegóły (BIP)