Starosta Powiatu Lubartowskiego zaprasza mieszkańców Powiatu Lubartowskiego do udziału w konsultacjach społecznych projektu aktualizacji „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Lubartowskiego”

Załączniki:
PlikRozmiarUtworzono
Pobierz plik (formularz do konsultacji społecznych.doc)formularz do konsultacji społecznych.doc483 kB2020-10-30 10:11
Pobierz plik (Plan_Transportowy_Powiatu_Lubartowskiego.pdf)Plan_Transportowy_Powiatu_Lubartowskiego.pdf5634 kB2020-10-30 10:11

Starosta Lubartowskiwykonujący zadania z zakresu administracji rządowej ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału Skarbu Państwa w prawie własności nieruchomości.

 

Szczegóły BIP

Konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu w Lubartowie w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród za osiągnięte wyniki sportowe odbędą się w dniu 20 października 2020 r. o godz. 1000 w Sali Rycerskiej Starostwa Powiatowego w Lubartowie przy ul. Słowackiego 8.

 

Szczegóły (BIP)

 

 

 

 

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Powiatu w Lubartowie w sprawie Koncepcji transportu osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności w Powiecie Lubartowskim.

Załączniki:
PlikRozmiarUtworzono
Pobierz plik (Koncepcja transportu door-to-door.pdf)Koncepcja transportu door-to-door.pdf3636 kB2020-09-14 11:40

Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. 2020, poz. 2475 ze zm.), Starosta Powiatu Lubartowskiego ogłasza zamiar przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia w trybie, o którym mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym lub bezpośredniego zawarcia umowy, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1–3 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.

 

Szczegóły (BIP)